Υπηρεσίες - Εξ' αποστάσεως συνδερίες

Η διατροφική υποστήριξη και καθοδήγηση, η διατροφική εκπαίδευση και η εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης, είναι οι υπηρεσίες που το Nutrition Delight εξειδικεύεται και σε καλούμε να τις γνωρίσεις!

Εξ’ αποστάσεως συνεδρίες

Στις μέρες μας η δύναμη της τεχνολογίας μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνεδρίες εξ ’αποστάσεως εξοικονομώντας χρόνο από

Αναζητήστε άρθρα ή συνταγές!